โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ได้ติดต่อประสานมายังสำนักสงฆ์เขาพระครูเพื่อที่จะนำเด็กเข้ารับการอบรมยุวพุทธ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จึงได้จัดขึ้นในวันที่ 11-13 มีนาคม 2554 จำนวน 55 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนักเรียนต้องรักษาศีล 8  ซึ่งการเข้ารับอบรมครั้งนี้จะเป็นโครงการอบรมยุวพุทธ รุ่นที่ 10 ของสำนักสงฆ์เขาพระครู โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ความรู้และมีความสุขกันถ้วนหน้า  โดยในคืนแรกนั้นได้ทำกิจกรรมพระคุณที่ 3 และพระคุณแม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีความกตัญญูกตเวทิตา และคืนที่ 2 นักเรียนได้นั่งสมาธิลานธรรมและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วัฒนา ตอนเช้านักเรียนได้ร่วมกันตักบาตร ฟังบรรยายธรรม ทำความสะอาดสำนักสงฆ์ และทำกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง

 

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey