โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา สมุทรปราการได้จัดกิจกรรม "วันวิชาการ"

ในวันที่ 26 มกราคม 2560

โดยการบูรณาการของ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน จำแนกเป็นกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ " นักวิทยาศาสตร์ของฉัน "

กลุ่มสาระการเรียนรู้้ คณิตศาสตร์ " ปริศนา เกมส์ตาราง "

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย " ไหคำใบ้ วรรณคดีไทย " 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ " Crossword Game "

และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ ตลอดการแสดงผลงานของครูและนักเรียน

 

   

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey