งานราตรี สโมสร

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูมักจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เช่น การสร้างสถานการณ์จำลองการไปงานเลี้ยง เช่นไปงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อน (สมมติขึ้นมา) แนะนำให้เด็กเขียนการ์ดเชิญเพื่อน เขียนข้อความเชิญเพื่อน ระบุชื่อเพื่อนไปในโอกาสวันเกิด ระบุวันที่ เดือน ปีที่เชิญ ระบุสถานที่ที่ไป ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ การไปงานเลี้ยง ครูจะแนะนำมารยาทการไปงานนับตั้งแต่ การเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งเน้นความสวยงาม สุภาพ เพื่อให้เกียรติแก่ผู้เชิญ กิจกรรมนี้ครูและผู้ปกครองควรร่วมมือกันเตรียมเครื่องแต่งกายสวยงามมาจากบ้าน สอนให้เด็กคิดและตัดสินใจเลือกเสื้อผ้า ผู้ปกครองจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำเด็กจัดเตรียมของขวัญ (ให้เด็กได้ทำในกิจกรรมสร้างสรรค์) เมื่อเด็กๆไปถึงงานเลี้ยง ฝึกการทักทายพูดคุย การมอบของขวัญ การรับประทานอาหาร มีการแสดงหรือมีงานบันเทิง เช่น การร้องเพลง การร่ายรำหรืออื่นๆที่ผู้เชิญจัดขึ้นเพื่อความสนุก การจัดบรรยากาศงานเลี้ยงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ครูอาจนำมาจัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ได้แก่ การจัดเวที การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร การจัดเตรียมอาหาร ฯลฯ ที่เด็กมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางสังคม ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง การใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกภาพผู้มางานวันเกิด (เป็นเทคโนโลยี) ครูอาจจะให้เด็กสังเกต สี กลิ่น รส รูปร่างของขนมที่นำมาจัดเลี้ยงในวันเกิด เช่น ไอศกรีม หรือ ขนมเค้ก เนื้อเค้กสีน้ำตาล หน้าเค้กมีครีม สีเหลืองและขาว หยดน้ำตาลเป็นดอกกุหลาบสีแดง มีรสหวาน หอม รูปทรงกลม (เป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการสังเกต) การจัดรูปแบบโต๊ะกินเลี้ยงรูปสี่เหลี่ยม ผ้าปูโต๊ะสี่เหลี่ยม กว้างกว่าโต๊ะจึงคลุมโต๊ะได้ ผู้ที่ได้รับบัตรเชิญให้นั่งโต๊ะตรงหมายเลขบัตรที่เชิญไว้ หากมีเค้กวันเกิด เด็กๆจะนับเทียนวันเกิด (ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวเลขและจำนวน) และหลังงานเลี้ยงสิ้นสุดลง ก่อนกล่าวคำอำลา เด็กๆ จะต้องช่วยกันเก็บของเล่น และทำความสะอาด เด็กๆจะเรียนรู้ที่ช่วยกันรับผิดชอบ

 

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey