โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

1. ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

      - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนภาษาต่างประเทศและภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติ มีบริการรถรับ-ส่งนักเรียนทุกเส้นทาง

 

2. การติดต่อรับใบสมัคร

      - ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี้ คลิกเพื่อดาวโหลด

      - ดาวโหลดใบมอบตัวได้ที่นี้ คลิกเพื่อดาวโหลด

      - ติดต่อรับใบสมัครที่ห้องธุรการ  ชั้น 1

      - กรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ และนำไปยื่นพร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย

 

3. หลักฐานการสมัคร

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ใบรับรองผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา
 • รูปถ่าย 2 รูป

- นักเรียนเข้าระหว่างปี ป.2 , ป.3 , ป.4 , ป.5 , ป.6 , ม.2 , ม.3

 • ปพ.1
 • ปพ.4
 • ปพ.6
 • ปพ.7
 • ปพ.8
 • ปพ.9
 • รูปถ่าย 2 รูป
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

(* ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ *)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-702-6262 , 02-702-6290 ต่อ 101-103

www.anusarn.ac.th

 

 

 

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey