สัญญาลักษณ์

อักษรย่อ  อส.          ย่อมาจากราชทินนามของบิดาผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ ขุนชำนิอนุสาส์น

 

สีประจำโรงเรียน       สีน้ำเงิน – เทา    

                                         - สีน้ำเงิน    หมายถึง    ความรัก     ความสามัคคีในหมู่คณะ

                                               - สีเทา        หมายถึง    ความสุขุม   ความรอบคอบ

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นไทร                

                                               ต้นไทร   เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่บุคลากร และนักเรียน

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน     ดอกโมก               

                                ดอกโมก  เป็นดอกไม้ที่มีช่อดอกเล็กๆ  มีสีขาว  มีลักษณะดอกน้อมห้อยลงมา เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ และความอ่อนน้อมถ่อมตนของบุคลากรและนักเรียน

 

 

 

ตราประจำโรงเรียน

 

 

 

แผนที่สถานที่ตั้ง

 

 

 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey